טופס הצהרת בריאות דיגיטלי לפי סעיף 3א (1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף 2020