Select Page

שלום לכולם,

לקראת הערכות לעונה הקרובה של מחלקת המחשוב , אנו רוצים לדעת אם יש לכם בעיות עם ציוד הקופה (קופה, סורק ברקוד, מדפסת קבלות, מגירת כסף, ושאר הציוד הרלוונטי) מבחינת בלאי/תקלות חוזרות וכו
אבקש מכל סניף להציף את הבעיות ולשלוח את הטופס המצורף אל מתן ולציין מספר סניף מהות התקלה כדי שנוכל לבדוק עם הסניף ולהחליף ציוד חדש. הנושא דחוף מאוד!
תודה,
מחלקת המחשוב!

קופה:

---
סורק:

---
מגירה:

---
מדפסת קבלות:

---
מקלדת:

---
עכבר:

---
מדפסת A4:

---
קורא ביומטרי:

---
מספר סניף:

תאריך:

שם מנהל סניף: